Úvodní stránka » Novinky » Změna odletů do Černé Hory

Vážení cestovatelé,

V souvislosti s leteckou přepravou pro sezónu 2013 jsme nuceni Vám podat naše následující vyjádření. Státní charterová
společnost Holiday Czech Airlines a.s. (dále jen „HCA“) – dceřiná letecká společnost ČSA a.s., se kterou máme stále
uzavřenou smlouvu o zajištění letů na sezónu 2013, a také Smlouvu o vzájemné spolupráci na období pěti let, nám dne
12.12.2012 oznámila (viz příloha č. 1), že dochází ke změně obchodní strategie této letecké společnosti, a že od 1.5.2013
společnost HCA  již nebude působit na trhu letecké přepravy.

Po zjištění neměnného stanoviska HCA, tedy že nebude zajišťovat žádnou charterovou přepravu v sezóně 2013 a v dalších letech, jsme zajistili všechny charterové lety, kterých se toto oznámení týká, ve spolupráci s leteckou společností Travel Service a.s. Děkujeme tímto letecké společnosti Travel Service a.s. za velmi profesionální přístup k řešení této nečekané situace a
jsme rádi, že můžeme našim klientům zajistit v roce 2013 veškeré služby spojené s klidnou dovolenou na kvalitní úrovni.

Níže uvádíme přehled změn v termínech letecké přepravy Kovotour plus s.r.o. sezóna 2013:
Černá Hora – Podgorica
Odletová místa: Praha, Brno, Ostrava a Pardubice
Původně odletový den sobota

nový odletový den pondělí (termíny letů: 03.06. - 30.09.2013)

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 
S pozdravem
Jiří Hájek
Jednatel společnosti
Kovotour plus s.r.o.